Jakt på jerv - hefte

Jakt på jerv - hefte i gruppen KUNNSKAP / Jakt hos Njffbutikken (200928)
Jakt på jerv - hefte

Dette medlemskapet inkluderer:

  • Bladet Jakt & Fiske ut året – fritt tilsendt – rett hjem i postkassa.
  • 100 båter: Du blir medeier i 100 båter rundt om i landet (Les mer på www.minebater.no).  16 års aldersgrense. (For å få tilgang til båtene må man kjøpe nøkkelen. Det medfører en engangskostnad på 200,- Nøkkelen følger ikke med ved kjøp av medlemskap)
  • Rimelige forsikringer hos Gjensidige
  • Topp 3 prisgaranti på strøm fra Svorka
  • + mange flere fordeler.
85 NOK
Antall: 
Lagersaldo:
813 st
Leveringstid:
Frakt:
Artikkelnr:
200928
Kundevurdering:
Vurdering på Jakt på jerv - hefte i gruppen KUNNSKAP / Jakt hos Njffbutikken

HOVEDMEDLEMSKAP: Som hovedmedlem er du tilknyttet en lokalforening. Medlemskapet inkluderer bladet Jakt og Fiske fritt tilsendt.

SIDEMEDLEMSKAP: Valget krever at hovedmedlemsnummer oppgis, siden det forutsetter at du er medlem.
 
FAMILIEMEDLEMSKAP: Valget krever at hovedmedlemsnummer på ektefelle/samboer oppgis, siden det forutsetter at en av dere er medlem.Gjelder kun for ektefelle/ samboer, og ikke eksempelvis for egne barn.
 
BARN-/ UNGDOMSMEDLEMSKAP: Gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år.

PENSJONIST/UFØREMEDLEMSKAP: Gjelder pensjonister f.o.m det året de fyller 67 og for uføretrygdede. Inkluderer bladet Jakt og Fiske fritt tilsendt.
 
TIDSSKRIFT: NJFFs medlemsblad Jakt & Fiske.

VERVING: Oppgi ververs medlemsnummer i feltet nedenfor. Sidemedlemskap kan ikke verves.

Medlemskapsprisene gjelder for kontingentåret 2017. (F.o.m 1. okt 2016 - ut 2016 og 2017)

NB! Kundenummeret gjelder kun NJFFbutikken. Medlemsnummeret finner du på medlemskortet ditt.

* = Obligatorisk felt

Info Skriv en vurdering Tips en venn Blogg

Reviderte rovvilthefter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013

 «Jakt på jerv i Norge»

Rovviltet hører naturlig hjemme i vår fauna, og Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker at de store
rovdyrene skal forvaltes mest mulig på linje med andre dyrearter. Forbundet arbeider aktivt for å
sikre naturgrunnlaget for våre vilt- og fiskearter og for å sikre at flest mulig får anledning til drive
bærekraftig høsting av ressursene. Vi mener dette er viktig for å legge et godt grunnlag for å ta
vare på naturens mangfold.

Vi ser det som positivt at det er bred politisk enighet om at lisensfelling og kvotefelling skal være de
sentrale virkemidlene for å regulere bestandene av de store rovdyrene. På denne måten kommer
jegernes lokalkunnskap og engasjement til nytte for samfunnet, og konfliktene rundt rovdyrforvaltningen
reduseres.

Stortinget har gitt uttrykk for at det må legges vekt på skolering og kompetanseoppbygging for å
bidra til at jegerne kan utøve effektiv jakt på de store rovdyrene. NJFF har inngått en avtale med DN
for å følge opp dette. Kunnskap om jerven og praktisk jakt på jerv en viktig del av denne satsingen.
Det er viktig at dere som skal delta i lisensfelling av jerv også har gode kunnskaper om artenes
biologi, levesett, atferd og lovlige jaktformer.

Gjennom heftet «Jakt på jerv i Norge» håper vi at både du som er interessert i å lære mer om rovdyrene og du som jeger, vil få nyttig informasjon og nye tips!

Vi ønsker deg lykke til med jakta, og håper dette heftet vil være til nytte!